CURSUS

INSTRUCTEUR BEWEGEN

OP MUZIEK

 

Algemene gegevens

Kwalificatieniveau 2/3/4.

 

Verklaring/certificaat.

Deze cursus is met name gericht op het verzorgen van groepslessen, Aerobics, Steps, Streetdance, HipHop, Kinderdans, Latin-dance, Salsa en Showdans.

Deze cursus sluit de student af met een examen. Na voldoende afronding ontvangt de cursist een Verklaring Instructeur Bewegen Op Muziek en een PM-dance Certificaat.

 

Omschrijving functie

Je wordt opgeleid om zelfstandig lessen te verzorgen in ‘Bewegen Op Muziek’. Hierbij zul je kennis maken met diverse soorten lesactiviteiten binnen het thema Bewegen Op Muziek.

Je kunt straks gaan lesgeven in een sport/dansschool, bij verschillende verenigingen of in het buurtwerk.

Je kunt zelf je lessen voorbereiden

en geven op de juiste muziek.

 

Studiebelasting

100 Klokuren + eigen ontwikkeling.

Duur periode: 25  weken.

Per week: 2 klokuren theorie/praktijk

en 2,5 klokuur stage.

 

Kleding

Gepaste sport(dans)kleding vereist.

 

Toelatingseis

Affiniteit met Bewegen op Muziek is een must! Ook moet je er zeker van zijn dat jij voor de groep wilt staan en lessen wilt geven.

Een intake/praktijktest kan deel uitmaken van de toelating.

 

PROGRAMMA

 

Theorie

De cursist zal tijdens deze dansopleiding werken aan de volgende werkprocessen.

 

De cursist

• bereidt de dansactiviteiten voor

• voert de dansactiviteiten uit

• coacht en begeleidt de deelnemers

  tijdens de dansactiviteit

• beoordeelt het vaardigheidsniveau

  van de dansdeelnemers

• evalueert de dansactiviteit.

 

Praktijk

De praktijk- en theorielessen vinden plaats in Utrecht. Een groot lokaal met een spiegelwand is perfect voor deze cursus. In de gehele cursus zal de praktijk centraal staan. Er zal veel klassikaal en in groepen worden geoefend om zelfstandig een goede les te kunnen geven.

Vooral de herhaling en het zelf voor

de groep staan, is van essentieel belang tijdens deze cursus.

 

BPV

De student zal wekelijks stage lopen,

in de door hem/haar gekozen setting, binnen een sport/dansschool of een vereniging waar hij/zij in eerste instantie gedeeltes van de les en later tijdens

de cursus de gehele les zal verzorgen.

 

Eisen BPV

Om de kwaliteit van de stageplek

te waarborgen, is een erkende leerplek zeer gewenst. Veel sportscholen maken gebruik van programma’s van Less Mills of Club Joy. De programma’s van deze sportscholen liggen vast, waardoor

de student beperkt wordt in het creatief invullen van de les.

De student dient goed te overwegen binnen wat voor soort lessen (gestandaardiseerd of niet) hij/zij stage wil lopen.

 

Examinering

Aan het einde van de cursus zal men een praktijkexamen af moeten leggen.

Voor het PM-dance Certificaat zal men een goede les moeten geven in de door hem/haar gekozen setting. Deze les zal bestaan uit een warming up en een cardio gedeelte. Hierbij wordt erop gelet dat de student goed voor de groep staat en de aangeleerde vaardigheden laat zien.

Tijdens het examen zal de nadruk worden gelegd op de tijdsplanning, muziekgebruik en de interactie met de groep.

 

Kosten

Cursus: 475 euro bij in één keer betalen.

Anders: 50 euro per maand.

Alles inclusief: praktijk/theoriedagen, lesmateriaal, examen en PM-dance Certificaat.

 

Lesdagen

Maandag       14:00-16:00 uur

Woensdag     17:30-19:30 uur

of

Donderdag     14:00-16:00 uur

 

FOTO'S EN VIDEO'S VAN EVENEMENTEN, LOKATIES EN LESSEN VIND JE OP ONZE FACEBOOK-PAGINA: www.facebook.com/pmdanceutrecht