Proefles  •  Inschrijven  •  Voorwaarden  •  Privacy  •  Opzeggen


DE LESGELDEN

Dansen bij PM-dance kost € 274,45 per jaar. Dit bedrag wordt in 

11 termijnen van € 24,95 van september tot en met juli (dus níet in augustus!) automatisch van je rekening afgeschreven.

U-pas-houders dansen een heel seizoen, één keer per week gratis (mits voldoende tegoed)! Bij U-pas-houders wordt in één keer het totale bedrag voor een heel seizoen van het U-pas-tegoed afgeschreven. Teruggave van per U-pas betaalde contributie is NOOIT mogelijk.

Start het lidmaatschap op een ander moment dan in september dan wordt er een evenredig deel in rekening gebracht. Bijvoorbeeld: bij starten in december, dan wordt er van het U-pas-tegoed 8/11 van € 274,45 (december-juli) afgeschreven.

PM-dance houdt de schoolvakanties aan, dan zijn er dus GEEN lessen.

Het PM-dance seizoen gaat altijd in de eerste week van september van start.


HOE KAN IK OPZEGGEN EN STOPPEN BIJ PM-DANCE?

Dat is heel simpel. Bij PM-dance hanteren we een opzegtermijn van twee maanden. Na ontvangst van het ingevulde opzeggenformulier stuurt 

PM-dance je een bevestiging van je opzegging en word je uit het bestand verwijderd.


VOORBEELD 

Ontvangt en bevestigt PM-dance je opzegging bijvoorbeeld vóór 

1 december, dan incasseert PM-dance het lesgeld nog over de maanden december en januari.

Daarna ben je uit het bestand verwijderd.