Cursusinhoud  •  Programma  •  Inschrijven  •  Video  •  Speciale websiteCURSUS INSTRUCTEUR BEWEGEN OP MUZIEKDE INHOUD VAN DE CURSUS    


ALGEMENE GEGEVENS

Kwalificatieniveau 2/3/4.


VERKLARING/CERTIFICAAT

Deze cursus is met name gericht op het verzorgen van groepslessen, Aerobics, Steps, Streetdance, HipHop, Kinderdans, Latin-dance, Salsa en Showdans.

Je sluit de cursus af met een examen. Na voldoende afronding ontvang je een Verklaring Instructeur Bewegen Op Muziek en een PM-dance Certificaat.


OMSCHRIJVING FUNCTIE

Je wordt opgeleid om zelfstandig lessen te verzorgen in ‘Bewegen Op Muziek’. Hierbij zul je kennis maken met diverse soorten lesactiviteiten binnen het thema Bewegen Op Muziek. Je kunt straks lesgeven in een sport/dansschool, bij verschillende verenigingen of in het buurtwerk. Je kunt zelf je lessen voorbereiden en geven op de juiste muziek.


STUDIEBELASTING

100 Klokuren + eigen ontwikkeling.

Duur periode: 25 weken.

Per week: 2 klokuren theorie/praktijk en 2,5 klokuur stage.


KLEDING

Gepaste sport(dans)kleding vereist.


TOELATINGSEIS

Affiniteit met Bewegen op Muziek is een must! Ook moet je er zeker van zijn dat jij voor een groep wilt staan om lessen te geven. Een intake/praktijktest kan deel uitmaken van de toelating.PROGRAMMA


THEORIE

Je zult tijdens deze dansopleiding werken aan de volgende werkprocessen.

• Je bereidt de dansactiviteiten voor.

• Je voert de dansactiviteiten uit.

• Je coacht en begeleidt de deelnemers tijdens de dansactiviteit.

• Je beoordeelt het vaardigheidsniveau van de dansdeelnemers.

• Je evalueert de dansactiviteit.


PRAKTIJK

De praktijk- en theorielessen vinden plaats in Utrecht. Een groot lokaal met een spiegelwand is perfect voor deze cursus. In de gehele cursus zal de praktijk centraal staan. Er zal veel klassikaal en in groepen worden geoefend om uiteindelijk zelfstandig een goede les te kunnen geven.

Vooral de herhaling en het zelf voor de groep staan, is van essentieel belang tijdens deze cursus.


BPV

Je zult wekelijks stage lopen, in de door jou gekozen setting, binnen een sport/dansschool of een vereniging waar je in eerste instantie gedeeltes van de les en later tijdens de cursus de gehele les zult verzorgen.


EISEN BPV

Om de kwaliteit van de stageplek te waarborgen, is een erkende leerplek zeer gewenst. Veel sportscholen maken gebruik van programma’s van Less Mills of Club Joy. De programma’s van deze sportscholen liggen vast, waardoor je als student beperkt wordt in het creatief invullen van de les. Je dient goed te overwegen binnen wat voor soort lessen (gestandaardiseerd of niet) je stage wil lopen.


EXAMINERING

Aan het einde van de cursus zul je een praktijkexamen af moeten leggen. Voor het PM-dance Certificaat zul je een goede les moeten geven in de door jouw gekozen setting. Deze les zal bestaan uit een warming up en een cardio gedeelte. Hierbij wordt erop gelet dat je goed voor de groep staat en de aangeleerde vaardigheden laat zien. Tijdens het examen zal de nadruk worden gelegd op de tijdsplanning, muziekgebruik en de interactie met de groep.


KOSTEN

Cursus: 475 euro bij in één keer betalen.

Anders: 50 euro per maand.

Alles inclusief: praktijk/theoriedagen, lesmateriaal, examen en PM-dance Certificaat.


LESDAGEN

Maandag 14:00-16:00 uur

Woensdag 17:30-19:30 uur

of

Donderdag 14:00-16:00 uurINSCHRIJFFORMULIER OPLEIDING INSTRUCTEUR BEWEGEN OP MUZIEK    


Mijn voorkeursdag is


Ik wil graag met de cursus beginnen in

‍                    

‍        

Ik betaal de cursus in één keer en ik zorg er voor dat het cursusgeld van € 475 uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus is bijgeschreven op rekening NL56INGB0005112076 t.n.v. PM-dance.

‍                                        

Ik betaal de cursus in 10 maandelijkse termijnen van elk € 50 en ik zorg er voor dat de eerste betaling van € 50 uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus is bijgeschreven op rekening NL56INGB0005112076 t.n.v. PM-dance.

‍                                        

Ik ben me er van bewust dat PM-dance bij te weinig cursisten kan besluiten de cursus geen doorgang te laten vinden. Mocht PM-dance besluiten de cursus te annuleren dan ontvang ik daarvan uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus bericht. Ik heb dan het recht mijn betaalde cursusgeld terug te ontvangen.

‍                                        

Wanneer ik aansluitend aan de cursus het examen met goed gevolg heb afgelegd, ontvang ik het PM-dance Certificaat Instructeur Bewegen Op Muziek.