Social Dancing in de Openbare Ruimte

URBAN DANCE GROUND (UDG)

PM-dance zet zich keihard in voor de 'anders-georganiseerde-sport'. 

Zij trekt op met veel sport-aanbieders en helpt en begeleidt (beginnende) sport-aanbieders. PM-dance werkt al sinds 2002 aan een klimaat waarbinnen het voor eenieder vanzelfsprekend is dat sport een essentieel onderdeel vormt van de samenleving. Ongeacht de soort sport. Los van de aanbieder.


Met de ontwikkeling van de UrbanDanceGround (een vrij toegankelijke, interactieve plek in de wijk waar op eigen muziek kan worden gedanst) hoopt PM-dance, met dit laagdrempelige sport-aanbod, nog meer jongeren te bereiken. 


De UrbanDanceGround is een dansvloer die zich in de wijk bevindt. Het is 16 vierkante meter groot en heeft een zwart/wit geblokte vloer. Er staat een DJ-post waarop de doelgroep zelf de muziek kan afspelen als ze aan een wiel draait. Het wiel wekt energie op en wanneer er een telefoon op de DJ-post word gelegd speelt deze de muziek af. Zo kan de UrbanDanceGround de sociale cohesie versterken binnen de wijk, kan er getraind worden voor breakdance moves (nu ook een olympische sport!) en kan ze aan de slag met tiktok, instagram etc. De UrbanDanceGround biedt dus voor ieder wat wils! Want die populaire dansjes van kinderen voor kinderen (Koningsspelen) kunnen nu dus ook buiten, na het opwekken van energie, afgespeeld worden!


PM-dance is graag bereid alle kennis en kunde aangaande de UrbanDanceGround te delen. Niet alleen om de UrbanDanceGround in de openbare ruimte te realiseren maar ook om met een gepast aanbod op de UrbanDanceGround (instructie, danslessen) voor een structurele verandering in de wijk te zorgen!


PM-dance, de maatschappelijke sport-aanbieder die streeft naar een wereld waarin het voor iedereen mogelijk is om samen en met plezier lekker en vrij te kunnen dansen!